Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

СВЕТЛОЗАР НАЧЕВ НИКОЛОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК МАНДАТ 2019-2023

Година на раждане: 1973 г.
Професия: земеделец
Образование: висше
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Общински съветник в мандат 2011 – 2015 г.
Телефон за контакти: (+359) 899 837 920
Е-поща: agrogrup_vp@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Екология и селско стопанство“ – председател
2. ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“ – член

Skip to content