Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ГАЛИН  АНТОНОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1982 г.
Професия: архитект
Образование: висше
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: не
Телефон за контакти: (+359) 888 816 458
Е-поща: gallin_ant@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Териториално развитие и селищно устройство“ – председател

Skip to content