Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ДАНАИЛ ЖУЛИЯНОВ ДАНЧЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК МАНДАТ 2019-2023

Година на раждане: 1982 г.
Професия: управител
Образование: висше, икономическо
Избран с политическа сила: БСП за България
Участие в предишен ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Телефон за контакти: (+359) 896 778 004
Е-поща: danail_danchev@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Бюджет и финанси“ – зам.-председател
2. ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“ – член

Skip to content