Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

МАКСИМ ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК МАНДАТ 2019-2023
 
Година на раждане: 1949 г.
Професия: инженер
Образование: висше
Избран с политическа сила: Партия „Български социалдемократи“
Участие в предишен ОбС: Общински съветник в мандат 1999 – 2003 г.
Общински съветник в мандат 2003 – 2007 г.
Телефон за контакти: (+359) 888 202 868
Е-поща: lora49@abv.bg
 
УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“ – зам.-председател
2. ПК „Териториално развитие и селищно устройство“ – член
3. Комисия по ЗПКОНПИ – член
Skip to content