Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ИВАН МИТЕВ ЙОНКОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК МАНДАТ 2019-2023

Година на раждане: 1954 г.
Професия: еколог
Образование: д-р „Екология и национална сигурност“, инж. „Технология на машиностроенето, магистър „Екология“
Избран с политическа сила: БСП за България
Участие в предишен ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Общински съветник в мандат 2003 – 2007 г.
Телефон за контакти: (+359) 888 911 555
Е-поща: iv.ionkov@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации“ – член
2. ПК „Правна и опазване на обществения ред“ – член

Skip to content