Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

Комисия
Постоянна комисия по „Екология, селско стопанство и води”
Постоянна комисия „Бюджет и финанси”
Постоянна комисия по „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации”
Постоянна комисия по „Просвета, образование и наука”
Постоянна комисия по „Младежки дейности и спорт”
Постоянна комисия по „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика”
Постоянна комисия по „Териториално развитие и селищно устройство”
Постоянна комисия по „Правна и опазване на обществения ред”
Комисия
Постоянна комисия по „Екология, селско стопанство и води”
Постоянна комисия „Бюджет и финанси”
Постоянна комисия по „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика”.
Постоянна комисия по „Териториално развитие и селищно устройство“
Комисия „Закон за противодействие на корупцията“
Постоянна комисия по „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“
Постоянна комисия
Постоянна комисия по „Просвета, образование и наука”
Постоянна комисия по „Екология, селско стопанство и води”
Постоянна комисия „Правна и опазване на обществения ред”
Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална политика”
Постоянна комисия по „Младежки дейности и спорт”
Постоянна комисия по „Териториално развитие и селищно устройство”
Постоянна комисия по „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации 
Постоянна комисия по „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество”
Skip to content