Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

Постоянна комисия
Постоянна комисия по „Просвета, образование и наука”
Постоянна комисия по „Екология, селско стопанство и води”
Постоянна комисия „Правна и опазване на обществения ред”
Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална политика”
Постоянна комисия по „Младежки дейности и спорт”
Постоянна комисия по „Териториално развитие и селищно устройство”
Постоянна комисия по „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации 
Постоянна комисия по „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество”
Skip to content