Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ИВАН  ЙОНКОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1954 г.
Професия: еколог
Образование: висше
Избран с политическа сила: БСП за България
Участие в предишен ОбС: мандат 2019 – 2023 г., мандат 2015 – 2019 г., мандат 2003 – 2007 г.
Телефон за контакти: (+359) 888 911 555
Е-поща: iv.ionkov@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Бюджет и финанси“ – председател
ПК „Териториално развитие и селищно устройство“ – член

Skip to content