Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

КАМЕН ИВАНОВ АНДОНОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК МАНДАТ 2019-2023

Година на раждане: 1976 г.
Професия: преподавател
Образование: висше – доктор по Средновековна история
Избран с политическа сила: ПП ГЕРБ
Участие в предишен ОбС: Не
Телефон за контакти: (+359) 898 517 697
Е-поща: k_andonow@yahoo.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации“ – зам.-председател
2. ПК „Здравеопазване и социална политика“ – член

Skip to content