Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ЕВГЕНИЯ  ЛЕОПОЛДОВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1970 г.
Професия: регионален мениджър застраховане
Образование: висше
Избран с политическа сила: БСП за България
Участие в предишен ОбС: не
Телефон за контакти: (+359) 896 228 118
Е-поща: е_nija@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Териториално развитие и селищно устройство“ – член
ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации“ – член

Skip to content