Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

СТОЯН  СТОЯНОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1992 г.
Професия: мениджър корпоративни клиенти
Образование: висше
Избран с политическа сила: ПП „Възраждане“
Участие в предишен ОбС: не
Телефон за контакти: (+359) 886 915 248
Е-поща: s.v.stoqnov@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Бюджет и финанси“ – член
ПК „Младежки дейности и спорт“ – член
Наблюдателна комисия към Общински съвет Шумен съгласно чл.170, ал. 2 от ЗИНЗС – член

Skip to content