Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

Дата на онлайн излъчванеЧас на започванеИме на събитие
23.07.2024 г.16:00 часаПК „Здравеопазване и социална политика“
23.07.2024 г.15:00 часаПК „Култура, културно историческо наследство, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“
23.07.2024 г.14:00 часаПК „Просвета, образование и наука“
22.07.2024 г.15:30 часаПК Икономическа политика, туризъм, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“
22.07.2024 г.13:15 часаПК „Териториално развитие, селищно устройство, транспорт и безопасност на движението”
22.07.2024 г.10:30 часаПК „Бюджет и финанси”
19.07.2024 г.14:00 часаПК „Правна и опазване на обществения ред“
19.07.2024 г.13:00 часаПК „Екология, селско стопанство, води, зимно поддържане на уличната мрежа, бедствия и аварии”
19.07.2024 г.10:30 часаПК „Младежки дейности и спорт“
18.07.2024 г.11:00 часаПК “Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“
05.07.2024 г.13:30 часаЗаседание на комисия по чл. 7, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен
04.07.2024 г.15:00 часаЗаседание/работна среща на постоянна комисия „Здравеопазване и социална политика“ с представители на ДКЦ-I
Skip to content