Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ХРИСТОФОР  КРУМОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1968 г.
Професия: ел. инженер
Образование: висше
Избран с политическа сила: Местна коалиция ДБГ
Участие в предишен ОбС: мандат 2019 – 2023 г., мандат 2015 – 2019 г.
Телефон за контакти: (+359) 888 133 854
Е-поща: hkrumov@gmail.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Териториално развитие и селищно устройство“ – зам.- председател
ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени организации“ – зам.- председател
Комисия по ЗПК – член
ВК за оценка необходимостта от създаване на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен – член
ПК „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания и медийна политика“ – член

Skip to content