Общински съвет Шумен

АСЯ ГЕОРГИЕВА АСПАРУХОВА
Председател на Общински съвет Шумен

Година на раждане: 1981 г.
Професия: адвокат при Aдвокатска колегия – Шумен
Образование: висше – специалност „Право“
Избран с политическа сила: Местна коалиция ДБГ
Участие в предишен ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Телефон за контакти: (+359) 894 688 222
Е-поща: asq80@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. Комисия по чл. 9, ал. 1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища (НУРУЖНННПОЖ) – член

Skip to content