Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

СУНАЙ САДЪК ИСУФ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК МАНДАТ 2019-2023

Година на раждане: 1972 г.
Професия: публична администрация
Образование: висше
Избран с политическа сила: ПП ДПС
Участие в предишен ОбС: Общински съветник в мандат 2015 – 2019 г.
Телефон за контакти: (+359) 893 772 667
Е-поща: sunay_mig@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
1. ПК „Бюджет и финанси“ – член
2. ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“ – член
3. Комисия по ЗПКОНПИ – член

Skip to content