Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ГЮНАЙ  ТЕФИКОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1966 г.
Професия: консултант
Образование: висше
Избран с политическа сила: КП „Левицата!“
Участие в предишен ОбС: мандат 2019-2023 г.
Телефон за контакти: (+359) 887 529 229
Е-поща: g_tefikov@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Екология, селско стопанство и води” – член

Skip to content