Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

26 януари 2024 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Шумен за периода 01.07.2023 г. – 31.12.2023 г.


26 януари 2024 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Шумен и неговите комисии за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.


27 януари 2023 г.

Отчет за дейността на Общинския съвет Шумен и неговите комисии за периода  01.07.2022 г. – 31.12.2022 г.


29 юли 2022 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Шумен и неговите комисии за периода  01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.


28 януари 2022 г.

Отчет за дейността на Общинския съвет Шумен и неговите комисии за периода  01.07.2021 г. – 31.12.2021 г.


03 август 2021 г.

Отчет за дейността на Общинския съвет Шумен и неговите комисии за периода  01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.


01 февруари 2021 г.

Отчет за дейността на Общинския съвет Шумен и неговите комисии за периода  01.07.2020 г. – 31.12.2020 г.


12 януари 2021 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Шумен и неговите комисии за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.


11 февруари 2020 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Шумен за периода 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г.

 

Skip to content