Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1980 г.
Професия: одитор
Образование: висше
Избран с политическа сила: БСП за България
Участие в предишен ОбС: мандат 2019-2023 г.
Телефон за контакти: (+359) 898 475 523
Е-поща: gtgeorgiew@gmail.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Бюджет и финанси“ – член
ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“ – член
Наблюдателна комисия към Общински съвет Шумен съгласно чл.170, ал. 2 от ЗИНЗС – член

Skip to content