Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ЮЛИЯ  НЕДЕЛЧЕВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1979 г.
Професия: психология, педагогика и работа с деца и младежи със специални, социални и образователни потребности
Образование: висше
Избран с политическа сила: ПП „Възраждане“
Участие в предишен ОбС: не
Телефон за контакти: (+359) 899 897 360
Е-поща: julia.p.nedelcheva90@gmail.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания и медийна политика“ – член
ПК „Здравеопазване и социална политика“ – член

Skip to content