Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ДАНИЕЛА  РУСЕВА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1965 г.
Професия: адвокат
Образование: висше
Избран с политическа сила: Местна коалиция ДБГ (БНД, ССД, Ние идваме)
Участие в предишен ОбС: мандат 2019-2023 г., мандат 2015-2019 г., мандат 2011-2015 г., мандат 2007-2011 г., мандат 2003-2007 г.
Телефон за контакти: (+359) 888 331 815
Е-поща: ruseva@icon.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Правна и опазване на обществения ред“ – член
ПК „Здравеопазване и социална политика – член

Skip to content