Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ЕМНЕ  ОСМАН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1978 г.
Професия: медицински физик
Образование: висше
Избран с политическа сила: ПП ДПС
Участие в предишен ОбС: мандат 2019-2023 г.
Телефон за контакти: (+359) 889 755 626
Е-поща: emne_osman@abv.bg

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания и медийна политика“ – член
ПК „Здравеопазване и социална политика“ – член
Комисия по чл. 9, ал. 1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища (НУРУЖНННПОЖ) – член
Комисия по чл. 10 от Правилника за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен

Skip to content