Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ЯНКО  ЯНКОВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Година на раждане: 1988 г.
Професия: преподавател
Образование: висше
Избран с политическа сила: ПП – ДБ
Участие в предишен ОбС: не
Телефон за контакти: (+359) 883 326 477
Е-поща: yanko.vasilev.yankov@gmail.com

УЧАСТИЕ В ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ КОМИСИИ:
ПК „Младежки дейности и спорт“ – председател
ПК „Просвета, образование и наука“ – член

Skip to content