Проекти за наредби и правилници-2022

[vc_row][vc_column width=“2/3″][vc_column_text]

Архив: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019201820172016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

09 декември 2022 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за Правилник за дейността на Общински съвет за култура към Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 09.01.2023 г. включително на гише № 3 в Информационния център на Община Шумен или на еmail: e.dimcheva@shumen.bg


08 ноември 2022 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26,ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 22.11.2022 г. включително на Гише №3 в Информационния център на Община Шумен и на e-мail: obsavet@shumen.bg .


05 август 2022 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Шумен
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 05.09.2022г., на Гише №3 в Информационния център на Община Шумен и на е-mail: d.daulov@shumen.bg и obsavet@shumen.bg.


24 юни 2022 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 24.07.2022 г. включително на Гише №3 в Информационния център на Община Шумен и на e-мail: obsavet@ shumen.bg


27 май 2022 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26,ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен
Предложения и становища относно публикувания проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен могат да бъдат депозирани до 26.06.2022г. включително ,както следва :
– на e-mail: obsavet@shumen.bg или
– писмено в деловодството /стая 204/ в сградата на общинска администрация в гр.Шумен на адрес, бул “Славянски“ № 17 или на Гише №3 в Информационния център на Община Шумен от 8:30 до 17:30 часа всеки работен ден.


26 април 2022 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 26.05.2022 г. включително на гише № 3 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


12 април 2022 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26,ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 26.04.2022 г. включително на Гише №3 в Информационния център на Община Шумен и на e-мail: obsavet@ shumen.bg.


21 март 2022 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове ,Общински съвет – Шумен и Община Шумен

УВЕДОМЯВАТ:

Изготвен е Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и и цени на услуги на територията на Община Шумен
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 21.04.2022 г. включително на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен или на е-mail: d.savcheva@shumen.bg


16 февруари 2022 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове ,Общински съвет – Шумен и Община Шумен

УВЕДОМЯВАТ:

Изготвен е Проект на „Общинска програма за закрила на детето“ за 2022 г.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 15.03.2022 г. включително на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен или на е-mail: p.рenkova@shumen.bg


10 февруари 2022 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение и допълнение на Статут за присъждане на „Наградата на Шумен“ за изкуство и култура. 
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 23.02.2022 г. включително на гише № 3 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


09 февруари 2022 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 11.03.2022 г. включително на Гише №3 в Информационния център на Община Шумен и на e-мail: obsavet@ shumen.bg


04 февруари 2022 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения – общинска собственост.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 07.03.2022 г. включително на Гише №3 в Информационния център на Община Шумен и на e-мail: obsavet@ shumen.bg


07 януари 2022 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение и допълнение на Статут за присъждане на „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката. 
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 21. 01.2022 г. включително на гише № 3 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/3″][vc_wp_custommenu title=“Меню“ nav_menu=“27″ el_class=“right-menu-admin“][/vc_column][/vc_row]