Общински съвет Шумен

Архив: 2020, 2019201820172016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

10 декември 2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 28.12.2015 г. включително на гише №6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


09 октомври 2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Постъпило е предложение за изменение на сега действащият чл.16, ал.2 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен.
Становища могат да бъдат депозирани до 26.10.2015 г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.


13 юли 2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Шумен и за организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в общинските приюти за безстопанствени кучета.
Становища могат да бъдат депозирани до 27.07.2015 г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.


11 юни 2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Шумен и за организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в общинските приюти за безстопанствени кучета..
Становища могат да бъдат депозирани до 24.06.2015 г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.


09 юни 2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 23.06.2015 г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.


09 юни 2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди по чл. 195, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗУТ за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях и заповеди по чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 23.06.2015 г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.


03 февруари 2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 17.02.2015 г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.


02 февруари 2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 16.02.2015 г. включително на гише №6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


23 януари 2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 13.02.2015 г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.


09 януари 2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 23.01.2015 г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.


09 януари 2015 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 23.01.2015 г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.

Skip to content