Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

Архив: 2020, 2019201820172016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

06 декември 2012 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 19.12.2012г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен или на e-mail m.ivanova@shumen.bg.


06 декември 2012 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Общински съвет – Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с увреждания на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 11.01.2013г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен или на e-mail: m.ivanova@shumen.bg.


23 ноември 2012 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 от Административно процесуалния кодекс и чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове община Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 10.12.2012г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен


8 ноември 2012 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 40, ал.1 от Закона за защита на животните

УВЕДОМЯВА:

Изготвена е Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета 2012-2015г.
Наредба за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствените животни на територията на община шумен и за организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в общинския приют за безстопанствени животни.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 22.11.2012г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен


7 ноември 2012 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове община Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 21.11.2012г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен


2 ноември 2012 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове община Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение на Наредба за организацията на автомобилното и пешеходното движение на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 16.11.2012г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен или на e-mail m.ivanova@shumen.bg.


26 септември 2012 г.

Допълнение към уведомление от 16.08.2012 г. относно проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.


26 септември 2012 г.

Допълнение към уведомление от 16.08.2012 г. относно проекта за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците.


22 август 2012 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове община Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 17.09.2012 г. включително на Гише № 6 в Информационния център на Община Шумен.


16 август 2012 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове община Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 17.09.2012г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен


16 август 2012 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове община Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 17.09.2012г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен


5 юни 2012 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове община Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 19.06.2012г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен или на e-mail t.drumeva@shumen.bg


10 април 2012 г.

Проект на Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, общински предприятия и за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел


13 март 2012 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове община Шумен

УВЕДОМЯВА

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 27.03.2012г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен или на e-mail m.kirova@shumen.bg.

Skip to content