Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

Архив: 2020, 201920182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

16 декември 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА, ЧЕ:

е изготвен проект на Правилник за управление и стопанисване на пенсионерските клубове на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 16.01.2017г. включително на Гише № 6 в Информационния център на Община Шумен.


22 ноември 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 21.12.2016 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


14 ноември 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Шумен и издаване на сертификати за инвестиция клас В.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 13.12.2016 г., включително на Гише № 6 в Информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


10 ноември 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 12.12.2016 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


7 ноември 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 07.12.2016 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


2 ноември 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен.

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, град Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 16.11.2016 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.
Съгласно изменение на Закона за нормативните актове (чл. 20, ал. 4), в сила от 4.11.2016 г., срокът се удължава до 2.12.2016 г. включително.


2 ноември 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 16.11.2016 г., включително на Гише № 6 в Информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.
Съгласно изменение на Закона за нормативните актове (чл. 20, ал. 4), в сила от 4.11.2016 г., срокът се удължава до 2.12.2016 г. включително.


1 ноември 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 14.11.2016г. включително на Гише № 6 в Информационния център на Община Шумен.
Съгласно изменение на Закона за нормативните актове (чл. 20, ал. 4), в сила от 4.11.2016 г., срокът се удължава до 1.12.2016 г. включително.


31 октомври 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение на Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 14.11.2016 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.
Съгласно изменение на Закона за нормативните актове (чл. 20, ал. 4), в сила от 4.11.2016 г., срокът се удължава до 30.11.2016 г. включително.


25 октомври 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 08.11.2016 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.
Съгласно изменение на Закона за нормативните актове (чл. 20, ал. 4), в сила от 4.11.2016 г., срокът се удължава до 24.11.2016 г. включително.
Жалба от Пенчо Пенев
Жалба от Станимир Коев
Предложение от Добрин Чайлев
Предложение от Димитричка Недева
Протест – прокурор


10 септември 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Правила за финансиране на младежки проекти в изпълнение на Стратегия за развитие на младите хора в Община Шумен.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 26.09.2016 г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.


09 септември 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 26.09.2016 г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.


02 септември 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие в регистър на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 15.09.2016 г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.


02 септември 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 27.09.2016 г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.


01 септември 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 15.09.2016 г., включително на Гише № 6 в Информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


13 юли 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на автомобилното и пешеходно движение на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 27.07.2016 г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.


12 юли 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения – общинска собственост.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 26.07.2016 г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.


01 юли 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 15.07.2016 г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.


22 юни 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 22.07.2016 г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.


14 юни 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 28.06.2016 г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.


03 юни 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за Наредба за допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 17.06.2016 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


03 юни 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за Наредба за допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 17.06.2016 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


11 май 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 25.05.2016 г. включително на гише №6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


04 май 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация гр. Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 18.05.2016 г., включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


13 април 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация гр. Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 27.04.2016 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


13 април 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвено е проект на Правилник за дейността на Общинско предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции”.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 27.04.2016 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен.


12 април 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвено е проект за Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 26.04.2016 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


11 април 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвено е Предложение за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК за дейността на Общинско предприятие “Паркове и обредна дейност”.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 25.04.2016 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен.


11 април 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвено е Предложение за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК за дейността на Общинско предприятие “Строителство и благоустройство”.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 25.04.2016 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен.


11 април 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвено е Предложение за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК за дейността на Общинско предприятие “Общински жилища и имоти”.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 25.04.2016 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен.


08 април 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“ – гр. Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 22.04.2016 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен.


07 април 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за Правилник за съфинансиране на проекти в изпълнение на стратегията за превенция и ограничаване на агресивното поведение сред децата и учениците в община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 21.04.2016 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен.


07 април 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за Правилник за устройството и дейността на Общински фонд „Култура“.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 21.04.2016 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен.


09 февруари 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 23.02.2016 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


12 януари 2016 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за Наредба за допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 26.01.2016 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.

Skip to content