Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

Архив: 2020, 2019, 2018, 20172016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

28 декември 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, град Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 28.01.2019 г. включително на гише № 3 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


19 декември 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Шумен
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 21.01.2019г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.


17 декември 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 18.01.2019 г. включително на гише № 3 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


16 ноември 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 19.12.2018 г. на Гише №3 – изнесено деловодство в Център за информация и услуги на Община Шумен и на y.vasileva@shumen.bg.


25 октомври 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове ,Общински съвет – Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и в подготвителните групи на общинските училища на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 27.11.2018 г. включително на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен или на е-mail: d.savcheva@shumen.bg.


21 септември 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата на за престой и паркиране на превозни средства управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 20.10.2018 г. включително на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен или на е-mail: i.kavrakov@shumen.bg.


20 септември 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 21.10.2018 г. включително на гише № 3 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


15 август 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 14.09.2018 г. включително на Гише №3 в Информационния център на Община Шумен и на e-mail: r.antonova@shumen.bg.


26 юни 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Шумен.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 25.07.2018 г. включително на Гише № 6 в Информационния център на Община Шумен и на е-mail: d.savcheva@shumen.bg


26 юни 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения – общинска собственост.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 25.07.2018 г. включително на Гише № 6 в Информационния център на Община Шумен и на е-mail: d.savcheva@shumen.bg


19 юни 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за ПРАВИЛНИК за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 20.07.2018 г. включително на гише № 3 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


27 април 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е Проект на Наредба за реда и условията за настаняване под наем в социални жилища.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 27.05.2018 г. включително на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен и на е-mail: t.petrova@shumen.bg


23 април 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение на Наредбата за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Шумен и за организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в общинските приюти за безстопанствени кучета.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 23.05.2018 г. включително на гише № 3 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


16 април 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за отглеждане на кучета, за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Шумен и за организацията на работа и условията на отглеждане на кучета в общинските приюти за безстопанствени кучета.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 17.05.2018 г. включително на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен и на е-mail: i.kavrakov@shumen.bg.


05 април 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 05.05.2018 г. включително на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен и на е-mail: d.savcheva@shumen.bg


05 април 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за ползване на спортни обекти и съоръжения – общинска собственост.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 05.05.2018 г. включително на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен и на е-mail: d.savcheva@shumen.bg


13 март 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 12.04.2018 г. включително на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен и на е-mail: r.antonova@shumen.bg


27 февруари 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, гр. Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 28.03.2018 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


21 февруари 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 23.03.2018 г. включително на гише „Изнесено деловодство“ в Информационния център на Община Шумен и на e-mail:  y.vasileva@shumen.bg.


30 януари 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Шумен
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 05.03.2018 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.

Проект за правилник предложен от Асен Топалов
Проект за правилник от Наталия Стефанова – Общински съветник ПП „НФСБ“ (Публикувано на: 30.04.2018г.)


29 януари 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 02.03.2018 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


22 януари 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.

Приложения:

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 21.02.2018 г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен или на e-mail: y.vasileva@shumen.bg.


19 януари 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 19.02.2018 г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен или на e-mail: p.vasileva@shumen.bg.


17 януари 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е: Проект на Наредба за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Шумен.

Училища и приложения:

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 19.02.2018 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


17 януари 2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен e : Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и в подготвителните групи на общинските училища на територията на Община Шумен.

Детски градини – приложения

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 19.02.2018 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: d.savcheva@shumen.bg.

Skip to content