Проекти за наредби и правилници-2021

[vc_row][vc_column width=“2/3″][vc_column_text]

Архив: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019201820172016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

 09 декември 2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общински фонд „Култура“
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 10.01.2022 г. на гише № 3 в Информационния център на Община Шумен, както и на електронен адрес: e.dimcheva@shumen.bg.


08 декември 2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е нов Статут за устройството и дейността на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 22.12.2021 г. на гише № 3 в Информационния център на Община Шумен, както и на електронен адрес: e.dimcheva@shumen.bg.


22 ноември 2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на изменение и допълнение на  НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН
Допълнение към проект на изменение и допълнение на  НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН
Уведомяваме всички заинтересовани граждани и юридически лица, че е подготвен проект на изменение и допълнение на  Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Шумен.
Срокът за предложения и становища по проекта е 30 дни  от публикуването му.
Предложения и становища се приемат на гише № 3 в сградата на Общинска администрация Шумен и на e-mail i.shtereva@shumen.bg


19 ноември 2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Правилник за организацията и реда за отпускане на финансова помощ за лечение на жителите на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 19.12.2021г. включително, на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен и на е-mail: a.chervenyashka@shumen.bg.


19 ноември 2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 19.12.2021г. включително, на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен и на е-mail: a.chervenyashka@shumen.bg.


15 ноември 2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 16.12.2021г., включително на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен и на е-mail: a.chervenyashka@shumen.bg.


15 ноември 2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 15.12.2021 г. включително на гише № 3 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


17 септември 2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 18.10.2021г., включително на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен и на е-mail: a.chervenyashka@shumen.bg.


20 август 2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на НАРЕДБА за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 20.09.2021г., включително на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен и на е-mail: a.chervenyashka@shumen.bg


12 юли 2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 26.07.2021 г. включително на Гише №3 в Информационния център на Община Шумен и на e-мail: obsavet@ shumen.bg.


07 юни 2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 21.06.2021 г. включително на Гише №3 в Информационния център на Община Шумен и на e-мail: obsavet@ shumen.bg


14 май 2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл.77 и чл.80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове Общински съвет- Шумен и Община Шумен

 УВЕДОМЯВАТ:

Изготвен е Проект на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Шумен за 2022 г.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 14.06.2021 г.включително на Гише №3 в Информационен център на Община Шумен и на e-mail: p.petrova@shumen.bg


12 април 2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ТУРИЗЪМ, ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ И АТРАКЦИИ”
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 26.04.2021 г. включително на Гише № 6 в Информационния център на Община Шумен и на е-mail: r.antonova@shumen.bg


22 януари 2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 23.02.2021 г. включително на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен и на е-mail: i.kavrakov@shumen.bg.


12 януари 2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет – Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 27.01.2021 г. включително на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен и на е-mail: i.kavrakov@shumen.bg.
На основание чл. 26, ал. 4, изр. второ Закона за нормативните актове се определя срок от 14 дни, считано от публикуването му, за обществено обсъждане на Проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
Мотивите съкратения срок са следните:
Законът за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация е публикуван на 18 декември 2020 г. в ДВ, бр. 107 от 2020 г. и е влязъл в сила на 22 декември 2020 г. Промените в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет трябва да се извършат преди изработването и приемането на Бюджета на Община Шумен за 2021 година.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/3″][vc_wp_custommenu title=“Меню“ nav_menu=“27″ el_class=“right-menu-admin“][/vc_column][/vc_row]