Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

Архив: 2020, 2019201820172016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

25 август 2011 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове община Шумен

УВЕДОМЯВА

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 08.09.2011г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен или на e-mail m.kirova@shumen.bg.


1 юли 2011 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове община Шумен

УВЕДОМЯВА

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 15.07.2011г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен или на e-mail m.kirova@shumen.bg.


6 юни 2011 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове община Шумен

УВЕДОМЯВА

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за устройството и управлението на гробищните паркове на град Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 20.06.2011г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен или на e-mail m.kirova@shumen.bg.


7 април 2011 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 22.04.2011 г. включително на Гише № 6 в Информационния център на Община Шумен или на e-mail obsavet@shumen.bg.


4 април 2011 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове община Шумен

УВЕДОМЯВА

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 18.04.2011г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен или на e-mail m.kirova@shumen.bg.


18 март 2011 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове община Шумен

УВЕДОМЯВА

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 01.04.2011г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен или на e-mail m.kirova@shumen.bg .


10 март 2011 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове община Шумен

УВЕДОМЯВА

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 24.03.2011г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен или на e-mail m.kirova@shumen.bg .


10 март 2011 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове община Шумен

УВЕДОМЯВА

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 24.03.2011г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен или на e-mail m.kirova@shumen.bg .


06 януари 2011 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове община Шумен

УВЕДОМЯВА

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба изменение и допълнение на Наредбата за организацията на автомобилното и пешеходно движение на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 20.01.2011г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен или на e-mail m.kirova@shumen.bg .


04 януари 2011 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове община Шумен

УВЕДОМЯВА

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 18.01.2011г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен или на e-mail m.kirova@shumen.bg .


04 януари 2011 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във вр. с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове община Шумен

УВЕДОМЯВА

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 18.01.2011г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен или на e-mail m.kirova@shumen.bg .

Skip to content