Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

Архив: 2020, 2019201820172016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

02 декември 2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 16.12.2014 г. включително на гише №6 в информационния център на Община Шумен.


27 ноември 2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 12.12.2014г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.


15 октомври 2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Шумен.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 29.10.2014 г. включително на гише №6 в информационния център на Община Шумен.


10 септември 2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 19.09.2014г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.


17 юли 2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение на Наредба за организацията на автомобилното и пешеходно движение на територията на Община Шумен.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 31.07.2014 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


10 юли 2014 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 24.07.2014г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.

Skip to content