Общински съвет Шумен

Архив: 2020, 2019, 201820172016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

16 август 2019 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен. Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 16.09.2019 г. включително на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен и на е-mail: i.kavrakov@shumen.bg


31 юли 2019 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение на Статут на символите, почетните знаци и звания на община Шумен. Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 02.09.2019 г. включително на гише № 3 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


30 юли 2019 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен. Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 30.08.2019 г., включително на гише № 3 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.

24 юни 2019 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шумен. Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 24.06.2019 г. включително на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен и на е-mail: i.kavrakov@shumen.bg.


24 юни 2019 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на община Шумен. Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 24.06.2019 г. включително на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен и на е-mail: i.kavrakov@shumen.bg.


23 април 2019 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за извършване разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени площи на територията на община Шумен. Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 23.05.2019 г. включително на гише № 3 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


22 март 2019 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 21.04.2019 г. включително на Гише №3 в Информационния център на Община Шумен и на e-мail: obsavet@ shumen.bg.


21 март 2019 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Шумен. Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 22.04.2019 г. включително на гише №3 в информационния център на Община Шумен или на е-mail: obsavet@ shumen.bg.


25 февруари 2019 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове ,Общински съвет – Шумен

УВЕДОМЯВА:

1. Изготвен е Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и в подготвителните групи на общинските училища на територията на Община Шумен. Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 27.03.2019 г. включително на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен или на е-mail: d.savcheva@shumen.bg


25 януари 2019 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове ,Общински съвет – Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е Проект за изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Шумен Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 26.02.2019 г. включително на Гише № 3 в Информационния център на Община Шумен или на е-mail: h.baeva@shumen.bg


Skip to content