Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

Архив: 2020, 2019201820172016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

04 декември 2013 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 18.12.2013г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.


04 декември 2013 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 18.12.2013г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.


04 декември 2013 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 18.12.2013г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.


23 септември 2013 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за Наредба за условията и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 07.10.2013 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


05 септември 2013 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове община Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за управлението на горските територии, собственост на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 27.09.2013г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен или на e-mail: i.kavrakov@shumen.bg


20 август 2013 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за базисни наемни цени при отдаване под наем на общинско имущество.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 14.09.2013 г. включително на гише №6 в информационния център на Община Шумен.


07 август 2013 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 14.09.2013 г. включително на гише №6 в информационния център на Община Шумен.


19 юни 2013 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове община Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 10.07.2012г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен или на e-mail: i.kavrakov@shumen.bg


06 юни 2013 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за условията и реда за публично-частно партньорство в община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 21.06.2013 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


06 юни 2013 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект за промяна в Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 21.06.2013 г. включително на гише № 6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


29 май 2013 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 14.06.2013 г. включително на гише №6 в информационния център на Община Шумен.


29 май 2013 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба изменение и допълнение на Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под наем и разпореждане с общинско имущество.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 14.06.2013 г. включително на гише №6 в информационния център на Община Шумен.


07 май 2013 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 21.05.2013 г. включително на гише №6 в информационния център на Община Шумен.


22 април 2013 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Правилник за условията и реда за публично-частно партньорство в община Шумен.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 13.05.2013 г. включително на гише №6 в информационния център на Община Шумен или на e-mail: obsavet@shumen.bg.


16 януари 2013 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен

УВЕДОМЯВА:

Изготвен е проект на Наредба за изменение на Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 30.01.2013г. включително на Гише №6 в Информационния център на Община Шумен.

Skip to content