ГРАФИК за присъствени заседанията на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /юли 2021 г./

ГРАФИКза присъствени заседаниятана постоянните комисии към Общински съвет Шумен/юли 2021 г./ 22.07.2021 г. /четвъртък/ ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14:30 ч. в зала 203 на Община Шумен; ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО” от 15:00 ч. в зала 304 на Община Шумен; 23.07.2021 г. /петък/ ПК „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна[…]

ГРАФИК за присъствени заседанията на постоянните към Общински съвет Шумен /юни 2021 г./

ГРАФИКза присъствени заседаниятана постоянните към Общински съвет Шумен/юни 2021 г./ 17.06.2021 г. /четвъртък/ ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:00 ч. в зала 203 на Община Шумен; ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 15:00 ч. в зала 203 на Община Шумен; 18.06.2021 г. /петък/ Временна комисия за разработване[…]

ГРАФИК за заседанията /присъствени и онлайн/ на постоянните към Общински съвет Шумен /май 2021 г./

ГРАФИКза заседанията /присъствени и онлайн/на постоянните към Общински съвет Шумен/май 2021 г./ 19.05.2021 г. /сряда/ ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО ” от 13:00 ч. /присъствена в зала 304 на община Шумен/; 20.05.2021 г. /четвъртък/ ПК „Просвета, образование и наука” от 14:00 ч. /присъствена в зала 304 на община Шумен/; ПК „Здравеопазване[…]

ГРАФИК за заседанията /присъствени и онлайн/ на постоянните към Общински съвет Шумен /април 2021 г./

ГРАФИКза заседанията /присъствени и онлайн/на постоянните към Общински съвет Шумен/април 2021 г./ 22.04.2021 г. /четвъртък/ ПК „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика” от 15:00 ч. /присъствена в зала 363 на община Шумен/; ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 15:30 ч. /присъствена в зала 304 на община Шумен/; ПК „Териториално развитие и[…]

ГРАФИК Общински съвет Шумен

ГРАФИК Общински съвет Шумен /април 2021 г./ 01.04.2021 г. /четвъртък/  ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 8:30 ч. – присъствено в зала 304;  ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 09:00 ч. – онлайн;

ГРАФИК за заседанията на постоянните и временните комисии към Общински съвет Шумен /февруари 2021 г./

ГРАФИКза заседанията на постоянните и временните комисиикъм Общински съвет Шумен/февруари 2021 г./ 17.02.2021 г. /сряда/ ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО ” от 11:00 ч.;  Временна комисия за избор на омбудсман от 15.00 ч. – присъствено в зала 363; 18.02.2021 г. /четвъртък/ ПК „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и[…]

ГРАФИК за заседанията на постоянните и временните комисии към Общински съвет Шумен /януари 2021 г./

ГРАФИКза заседанията на постоянните и временните комисиикъм Общински съвет Шумен/януари 2021 г./ 21.01.2021 г. /четвъртък/ ПК „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика” от 15:00 ч.; ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 16:30 ч.; 22.01.2021 г. /петък/ ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:00 ч.;[…]

ГРАФИК за онлайн заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /м. декември/

ГРАФИКза онлайн заседания на постоянните комисиикъм Общински съвет Шумен/м. декември/ 10.12.2020 г. /четвъртък/ ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО ” от 13:00 ч.; ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14:30 ч.; ПК „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика” от 16:00 ч.; 11.12.2020 г. /петък/ ПК „Правна и опазване[…]

ГРАФИК за заседанията на постоянните и временните комисии през м. НОЕМВРИ 2020 г.

ГРАФИК за заседанията на постоянните и временните комисии през м. НОЕМВРИ 2020 г. 23.11.2020 г. /понеделник/• ПК „Правна и опазване на обществения ред” от 14:00 ч. в зала 203;• ПК „Екология, селско стопанство и води” от 16:00 ч. в зала 203; 24.11.2020 г. /вторник/ • ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с[…]

График за провеждане на заседания на постоянните комисии през м. ОКТОМВРИ 2020 г.

Графикза провеждане на заседания напостоянните комисии презм. ОКТОМВРИ 2020 г. 27.10.2020 г. /вторник/ ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:00 ч. в зала 203; ПК „Просвета, образование и наука” от 14:00 ч. в зала 304; ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 15:30 ч. в зала 203. 26.10.2020[…]