Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ГРАФИК
за заседанията /присъствени и онлайн/
на постоянните към Общински съвет Шумен
/май 2021 г./

19.05.2021 г. /сряда/
 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО ” от 13:00 ч. /присъствена в зала 304 на община Шумен/;

20.05.2021 г. /четвъртък/
 ПК „Просвета, образование и наука” от 14:00 ч. /присъствена в зала 304 на община Шумен/;
 ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 15:00 ч. /присъствена в зала 203 на община Шумен/;
 ПК „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика” от 15:00 ч. /присъствена в зала 304 на община Шумен/;
 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 16:00 ч. /присъствена в зала 363 на община Шумен/;

21.05.2021 г. /петък/
 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:00 ч. /присъствена в зала 203 на община Шумен/;
 ПК „Бюджет и финанси ” от 16:00 ч. / присъствена в зала 203 на община Шумен/;
 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 16:30 ч. /онлайн/;

25.05.2021 г. /вторник/
 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 14:00 ч. /присъствена в зала 203 на община Шумен/;
 ПК „Младежки дейности и спорт” от 15:00 ч. /присъствена в зала 304 на община Шумен/;
18.05.2021 г.

Skip to content