Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ГРАФИК
за заседанията на постоянните и временните комисии
към Общински съвет Шумен
/февруари 2021 г./

17.02.2021 г. /сряда/
 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО ” от 11:00 ч.;

 Временна комисия за избор на омбудсман от 15.00 ч. – присъствено в зала 363;

18.02.2021 г. /четвъртък/
 ПК „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика” от 15:00 ч.;
 ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 16:30 ч.;

19.02.2021 г. /петък/

 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13:30 ч.;
 ПК „Младежки дейности и спорт” от 15:00 ч.;

22.02.2021 г. /понеделник/
 ПК „Бюджет и финанси ” от 10:00 ч.;
 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 14:00 ч.
 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 16:30 ч.;

23.02.2021 г. /вторник/
 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 12:30 ч.;
 ПК „Просвета, образование и наука” от 15:00 ч.
 ПК „Бюджет и финанси ” от 16:30 ч.;

Skip to content