Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ГРАФИК
за присъствени заседанията
на постоянните към Общински съвет Шумен
/юни 2021 г./

17.06.2021 г. /четвъртък/
 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 15:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;

18.06.2021 г. /петък/
 Временна комисия за разработване на предложения и наредба за рационалното използване на минералната вода в с. Мараш от 14:00 в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Бюджет и финанси ” от 16:00 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 16:30 ч. в зала 203 на Община Шумен;

21.06.2021 г. /понеделник/
 ПК „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика” от 11:00 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 ПК „Младежки дейности и спорт” от 13:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 14:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 16:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;

22.06.2021 г. /вторник/
 ПК „Просвета, образование и наука” от 15:00 ч. в зала 203 на община Шумен;

Skip to content