Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ГРАФИК
за онлайн заседания на постоянните комисии
към Общински съвет Шумен
/м. декември/

10.12.2020 г. /четвъртък/
 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО ” от 13:00 ч.;
 ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14:30 ч.;
 ПК „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика” от 16:00 ч.;

11.12.2020 г. /петък/
 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 13:00 ч.;
 ПК „Младежки дейности и спорт“ от 14.30 ч.;
 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 15:00 ч.;
 ПК „Бюджет и финанси ” от 16:00 ч.;

14.12.2020 г. /понеделник/
 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:00 ч.;
 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 16:00 ч.;

15.12.2020 г. /вторник/
 ПК „Просвета, образование и наука” от 14:00 ч.

Skip to content