ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /септември 2022 г./

ГРАФИКза присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /септември 2022 г./ 23.09.2022 г. /петък/ ПК „Екология, селско стопанство и води” от 10:30 ч. в зала 203 на Община Шумен; ПК „Младежки дейности и спорт“ от 11:30 ч. в зала 304 на Община Шумен; 26.09.2022 г. /понеделник/ ПК „Правна и опазване на обществения ред“[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /юли 2022 г./

ГРАФИКза присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /юли 2022 г./ 21.07.2022 г. /четвъртък/ ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13:05 ч. зала 203 на Община Шумен; ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14:00 ч. в зала 203 на Община Шумен; ПК „Здравеопазване и социална[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /юни 2022 г./

ГРАФИКза присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /юни 2022 г./ 23.06.2022 г./ четвъртък /  ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13:05 ч. в зала 203 на Община Шумен; ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14:00 ч. в зала 304 на Община Шумен; ПК[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /май 2022 г./

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /май 2022 г./ 18.05.2022 г. /сряда/  Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели от 14:00 ч. зала 203 на Община Шумен; 19.05.2022 г. /четвъртък/  ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13:05 ч. зала 203 на Община Шумен; ПК „Култура,[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /април 2022 г./

ГРАФИКза присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /април 2022 г./ 20.04.2022 г. /сряда/ ПК „Младежки дейности и спорт“ от 13:10 ч. в зала 203 на Община Шумен;  ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 14:00 ч. в зала 203 на Община Шумен; ПК „Бюджет и финанси ” от 16:00 ч.[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /март 2022 г./

ГРАФИКза присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /март 2022 г./ 24.03.2022 г. /четвъртък/ ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14:00 ч. в зала 203 на Община Шумен ПК „Здравеопазване и социална политика “ от 14:30 ч. в стая 317 /кабинет на г-жа Ася Аспарухова/ на[…]

ГРАФИК за присъствени и онлайн заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /февруари 2022 г./

ГРАФИКза присъствени и онлайн заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /февруари 2022 г./ 17.02.2022 г. /четвъртък/ ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13.15 ч. /онлайн/ ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:30 ч. в зала 203 на Община Шумен ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм,[…]

ГРАФИК за присъствени и онлайн заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /януари 2022 г./

ГРАФИКза присъствени и онлайн заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /януари 2022 г./ 20.01.2022 г. /четвъртък/ ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 10.00 ч. в зала 304 на Община Шумен; ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13.00 ч. /онлайн/ ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /декември 2021 г./

ГРАФИКза присъствени заседанияна постоянните комисии към Общински съвет Шумен/декември 2021 г./ 16.12.2021 г. /четвъртък/ ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14:00 ч в зала 203 на Община Шумен ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14:30 ч. в зала 304 на Община Шумен ПК „Териториално развитие и селищно устройство”[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /ноември 2021 г./

ГРАФИКза присъствени заседанияна постоянните комисии към Общински съвет Шумен/ноември 2021 г./ 18.11.2021 г. /четвъртък/ ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13:00 ч. /онлайн/ ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14:30 ч. в зала 317 /кабинет на г-жа Ася Аспарухова/ на Община Шумен 19.11.2021 г. /петък/ ПК „Бюджет и финанси ” от 16:00 ч. в[…]