Общински съвет Шумен

ГРАФИК
за присъствени заседания
на постоянните комисии към Общински съвет Шумен
/ноември 2021 г./

18.11.2021 г. /четвъртък/
 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13:00 ч. /онлайн/
 ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14:30 ч. в зала 317 /кабинет на г-жа Ася Аспарухова/ на Община Шумен

19.11.2021 г. /петък/
 ПК „Бюджет и финанси ” от 16:00 ч. в зала 317 /кабинет на г-жа Ася Аспарухова/ на Община Шумен;

22.11.2021 г. /понеделник/
 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО” от 15:30 ч. в зала 363 на Община Шумен;

23.11.2021 г. /вторник/
 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 12:30 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 15:00 ч. /онлайн/;
 ПК „Просвета, образование и наука” от 15:00 ч. в зала 304 на Община Шумен.

BulgarianEnglish
Skip to content