Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ГРАФИК
за присъствени заседанията
на постоянните комисии към Общински съвет Шумен
/юли 2021 г./

22.07.2021 г. /четвъртък/
 ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14:30 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО” от 15:00 ч. в зала 304 на Община Шумен;

23.07.2021 г. /петък/
 ПК „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика” от 11:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 16:00 ч. в зала 304 на Община Шумен;

26.07.2021 г. /понеделник/
 ПК „Младежки дейности и спорт” от 13:00 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 14:00 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 ПК „Бюджет и финанси ” от 15:00 ч. в зала 363 на Община Шумен;

27.07.2021 г. /вторник/
 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Просвета, образование и наука” от 15:00 ч. в зала 304 на община Шумен;

Skip to content