Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ГРАФИК
Общински съвет Шумен
/април 2021 г./

01.04.2021 г. /четвъртък/
 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 8:30 ч. – присъствено в зала 304;
 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 09:00 ч. – онлайн;

Skip to content