Общински съвет Шумен

ГРАФИК
за присъствени и онлайн заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /януари 2022 г./

20.01.2022 г. /четвъртък/
 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 10.00 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13.00 ч. /онлайн/
 ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14:00 ч. в зала 304 на Община Шумен
 ПК „Здравеопазване и социална политика “ от 14:30 ч. в стая 317 /кабинет на г-жа Ася Аспарухова/ на Община Шумен

21.01.2022 г. /петък/
 ПК „Бюджет и финанси ” от 15.30 ч. в зала 304 на Община Шумен

24.01.2022 г. /понеделник/
 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 14:00 ч. в зала 304 на Община Шумен
 ПК „Младежки дейности и спорт“ от 16:00 ч. в зала 304 на Община Шумен

25.01.2022 г. /вторник/
 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:10 ч. в зала 304 на Община Шумен
 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 15:00 ч. в зала 304 Община Шумен
 ПК „Просвета, образование и наука” от 15:00 ч. в стая 317 /кабинет на г-жа Ася Аспарухова/ на Община Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content