Общински съвет Шумен

ГРАФИК
за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /март 2022 г./

24.03.2022 г. /четвъртък/
 ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14:00 ч. в зала 203 на Община Шумен
 ПК „Здравеопазване и социална политика “ от 14:30 ч. в стая 317 /кабинет на г-жа Ася Аспарухова/ на Община Шумен
 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 15.30 ч. зала 363 на Община Шумен
25.03.2022 г. /петък/
 ПК „Младежки дейности и спорт“ от 13:15 ч. в стая 317 /кабинет на г-жа Ася Аспарухова/ на Община Шумен
 ПК „Бюджет и финанси ” от 14:00 ч. в зала 203 на Община Шумен

28.03.2022 г. /понеделник/
 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 13:00 ч. в зала 363 на Община Шумен
 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 15:00 ч. в зала 363 на Община Шумен;
 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 16.00 ч. стая 317 /кабинет на г-жа Ася Аспарухова/ на Община Шумен

29.03.2022 г. /вторник/
 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 15:30 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Просвета, образование и наука” от 15:00 ч. в стая 317 /кабинет на г-жа Ася Аспарухова/ на Община Шумен

30.03.2022 г. /сряда/
 ПК „Бюджет и финанси ” от 09:00 ч. в зала 203 на Община Шумен

BulgarianEnglish
Skip to content