Общински съвет Шумен

ГРАФИК
за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /април 2022 г./

20.04.2022 г. /сряда/
 ПК „Младежки дейности и спорт“ от 13:10 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 14:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Бюджет и финанси ” от 16:00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

21.04.2022 г. /четвъртък/
 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13:10 ч. зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 16.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

26.04. 2022 г. /вторник/
 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:30 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 15:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Просвета, образование и наука” от 15:00 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 16:30 ч в зала 304 на Община Шумен.

BulgarianEnglish
Skip to content