ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /май 2023 г./

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /май 2023 г./ 18.05.2023 г. /четвъртък/  ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен;  ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /април 2023 г./

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /април 2023 г./ 20.04.2023 г. /четвъртък/  ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен;  ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14.30 ч. в зала 304 на Община Шумен;  ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм,[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /март 2023 г./

ГРАФИКза присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /март 2023 г./ 23.03.2023 г. /четвъртък/  ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен; ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14.00 ч. в зала 304 на Община Шумен; ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /февруари 2023 г./

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /февруари 2023 г./ 16.02.2023 г. /четвъртък/  ПК „Просвета, образование и наука” от 13:15 ч. зала 203 на Община Шумен;  ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;  ПК[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /януари 2023 г./

ГРАФИКза присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /януари 2023 г./ 19.01.2023 г. /четвъртък/ ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13:15 ч. зала 203 на Община Шумен; ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14:00 ч. в зала 203 на Община Шумен; ПК „Здравеопазване и социална[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /декември 2022 г./

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /декември 2022 г./ 13.12.2022 г. /вторник/  ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 11:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;  ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 13:15 ч. в зала 304 на Община[…]

ГРАФИК за присъствено заседание на постоянната комисия към Общински съвет Шумен /декември 2022 г./

ГРАФИК  за присъствено заседание на постоянната комисия към Общински съвет Шумен /декември 2022 г./     29.11.2022 г. / вторник/ ПК „Бюджет и финанси” от 16:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /ноември 2022 г./

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /ноември 2022 г./ 17.11.2022 г.  /четвъртък/ ПК „Екология, селско стопанство и води” от 11:00 ч. в зала 203 на Община Шумен; ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:15 ч. в зала 203 на Община Шумен; ПК „Здравеопазване[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /октомври 2022 г./

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /октомври 2022 г./ 19.10.2022 г.  / сряда/ ПК „Младежки дейности и спорт“ от 13:30 ч. в зала 203 на Община Шумен 20.10.2022 г. /четвъртък/ ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14:00 ч. в ДКТ Васил Друмев ;[…]

ГРАФИК за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /септември 2022 г./

ГРАФИКза присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /септември 2022 г./ 23.09.2022 г. /петък/ ПК „Екология, селско стопанство и води” от 10:30 ч. в зала 203 на Община Шумен; ПК „Младежки дейности и спорт“ от 11:30 ч. в зала 304 на Община Шумен; 26.09.2022 г. /понеделник/ ПК „Правна и опазване на обществения ред“[…]