Общински съвет Шумен

ГРАФИК
за присъствени заседания
на постоянните комисии към Общински съвет Шумен
/декември 2021 г./

16.12.2021 г. /четвъртък/
 ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14:00 ч в зала 203 на Община Шумен
 ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14:30 ч. в зала 304 на Община Шумен
 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 15:00 ч в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 16:00 в зала 304 на Община Шумен;

17.12.2021 г. /петък/
 ПК „Бюджет и финанси ” от 14:00 ч. в зала 363 на Община Шумен;

20.12.2021 г. /понеделник/
 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 14:00 ч. в зала 304 на Община Шумен
 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 15:00 ч. в зала 203 на Община Шумен

21.12.2021 /вторник/
 ПК „Младежки дейности и спорт“ от 13:00 ч. в зала 203 на Община Шумен.
 ПК „Просвета, образование и наука” от 15:00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

BulgarianEnglish
Skip to content