Общински съвет Шумен

ГРАФИК

за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /май 2022 г./

18.05.2022 г. /сряда/

 Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели от 14:00 ч. зала 203 на Община Шумен;

19.05.2022 г. /четвъртък/

 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13:05 ч. зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14:00 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14:00 ч в зала 203 на Община Шумен.
 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 16.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.
 ПК „Бюджет и финанси ” от 16:30 ч. в зала 203 на Община Шумен.

23.05.2022 г. /понеделник/

 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:15 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 14:00 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 15:30 ч. в зала 203 на Община Шумен;

BulgarianEnglish
Skip to content