Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ГРАФИК

за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /октомври 2022 г./


19.10.2022 г.  / сряда/

  • ПК „Младежки дейности и спорт“ от 13:30 ч. в зала 203 на Община Шумен

20.10.2022 г. /четвъртък/

  • ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14:00 ч. в ДКТ Васил Друмев ;

21.10.2022 г. /петък/

  • ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 11:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
  • ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13:15 ч. зала 203 на Община Шумен;
  • ПК „Бюджет и финанси” от 15:30 ч. в зала 203 на Община Шумен;

24.10.2022 г. /понеделник/

  • ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 14:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
  • ПК „Екология, селско стопанство и води” от 16:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;

25.10.2022 г.  / вторник/

  • ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14:30 ч. в зала 203 на Община Шумен;
  • ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 16.00 ч. зала 203 на Община Шумен.

18.10.2022 г.

Skip to content