Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

 ГРАФИК

за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /април 2024 г./

18.04.2024 г.  /четвъртък/

  • ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13:15 ч. в зала 203 на Община Шумен;
  • ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14:30 ч. в зала 304 на Община Шумен;
  • ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 15:30 ч. в зала 203 на Община Шумен.

19.04.2024 г. /петък/

  • ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 13:30 ч. в зала 203 на Община Шумен;
  • ПК „Екология, селско стопанство и води” от 15:30 ч. в зала 304 на Община Шумен.

22.04.2024 г. /понеделник/

  • ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:15 ч. в зала 203 на Община Шумен.
  • ПК „Бюджет и финанси” от 15:00 ч. в зала 304 на Община Шумен

 

23.04.2024 г. /вторник/

  • ПК „Просвета, образование и наука“ от 16:00 ч. в зала 304 на Община Шумен.

 

 

 

 

15.04.2024 г.

Skip to content