Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ГРАФИК
за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /март 2024 г./

21.03.2024 г.  /четвъртък/

  • ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13:15 ч. в зала 203 на Община Шумен.

22.03.2024 г. /петък/

  • ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13:15 ч. в зала 304 на Община Шумен;
  • ПК „Бюджет и финанси” от 15:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
  • ПК „Екология, селско стопанство и води” от 16:30 ч. в зала 304 на Община Шумен.

25.03.2024 г. /понеделник/

  • Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 09:00 ч. в зала 304 на Община Шумен;
  • ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 13:15 ч. в зала 304 на Община Шумен;
  • ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 15.00 ч. в зала 304 на Община Шумен.

26.03.2024 г. /вторник/

  • ПК „Младежки дейности и спорт“ от 11:00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
  • ПК „Просвета, образование и наука“ от 15:00 ч. в зала 304 на Община Шумен;
  • ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 16:00 ч. в зала 304 на Община Шумен.

18.03.2024 г.

Skip to content