Общински съвет Шумен

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

официален уеб сайт

ГРАФИК
за присъствени заседания на постоянните комисии към Общински съвет Шумен /сесия 11 септември 2023 г./

31.08.2023 г. /четвъртък/

 ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО“ от 10.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Териториално развитие и селищно устройство” от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ от 14.30 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ВК за избор на съдебни заседатели към РС-Шумен за мандат 2024-2027 година от 17.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

01.09.2023 г. /петък/

 ПК „Младежки дейности и спорт“ от 10.00 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 ПК „Здравеопазване и социална политика“ от 14.00 ч. в зала 304 на Община Шумен;
 ПК „Просвета, образование и наука” от 15.00 ч. в зала 203 на Община Шумен;
 ПК „Бюджет и финанси” от 16.00 ч. в зала 203 на Община Шумен.

04.09.2023 г. /понеделник/

 ПК „Правна и опазване на обществения ред“ от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен.

05.09.2023 г. /вторник/

 ПК „Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество” от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен.

07.09.2023 г. /четвъртък/

 ПК „Екология, селско стопанство и води” от 13.15 ч. в зала 203 на Община Шумен.


29.08.2023 г.

Skip to content